โลโก้

เกี่ยวกับเรา ระบบแบบทดสอบ และบทเรียนออนไลน์

จรัญญ์ ตะวงษา
ระบบนี้ออกแบบและโปรแกรมโดย นายจรัญญ์ ตะวงษา ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี (อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เมืองพัทยา)

ข้อแนะนำเบื้องต้น

ระบบนี้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ และ 2) การทำแบบทดสอบออนไลน์

1.บทเรียนออนไลน์

สำหรับครูผู้จัดแบบเรียนออนไลน์
 1. บทเรียนออนไลน์ มีระบบบันทึกเวลาของผู้เข้าเรียน เพื่อนับเวลาเรียน
 2. บทเรียนออนไลน์ สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้ง บทความ วีดีโอ เสียง จากแหล่งข้อมูลจากข้างนอก
 3. บทเรียนออนไลน์ มีหน้า สำหรับการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียน
สำหรับนักเรียน
 1. นักเรียน ต้องเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถอ่านและบันทึกเวลาเรียนได้
 2. มีระบบบันทึกเวลาเรียน สำหรับผู้เรียนที่เปิดเข้าศึกษาข้อมูลในบทเรียนนั้น
 3. มีระบบตรวจสอบเวลาที่ใช้กับแต่ละบทเรียน
 4. แต่ละบทเรียน ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเปิดอ่านหรือศึกษา

2.แบบทดสอบออนไลน์

สำหรับครูผู้ทำแบบทดสอบ
 1. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบการจับเวลา และตรวจผลคะแนนทันทีเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ
 2. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล แบบทดสอบ สำหรับผู้ดูแล ด้วยระบบ Online Text Editor
 3. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบเพิ่มแบบทดสอบ ผ่านไฟล์ Excel ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อสอบเป็นข้อๆ
 4. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบเพิ่มข้อมูลนักเรียนผู้สอบ ผ่านไฟล์ Excel ไม่จำเป็นตอ้งกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคล
 5. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบแก้ไขข้อมูลนักเรียน สำหรับผู้ดูแล
 6. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบให้ครูผู้สอนเข้าถึงข้อมูลนักเรียน และดูผลการสอบได้ทุกรายวิชา แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขผลคะแนนการสอบใดๆ
 7. แบบทดสอบออนไลน์ มีระบบล็อคแบบทดสอบด้วยระหัสผ่านและปิดการเข้าถึงเมื่อไม่ต้องการให้ใช้แบบทดสอบชุดนั้นๆ อีก
สำหรับนักเรียน
 1. ต้องเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถทำแบบทดสอบได้
 2. สามารถทำข้อสอบได้ในระดับชั้นของตนเองเท่านั้น
 3. ต้องมีรหัสผ่านข้อสอบจากครูผู้ออกข้อสอบเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นข้อสอบชุดนั้นๆ ได้
 4. ระหว่างทำแบบทดสอบ มีระบบตรวจจับเวลาเป็นสถิติ เพื่อป้องกันการใช้เวลาฟุ่มเฟือย
 5. นักเรียนสามารถดูผลการสอบของตนเองได้ทันที และสามารถทำแบบทดสอบซ้ำ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของครูเจ้าของข้อสอบ
 6. ข้อสอบแต่ละชุด มีระบบสุ่มข้อสอบ ขึ้นมาแสดง และในตัวเลือกย่อย มีระบบสุ่มสลับเช่นกัน ซึ่งผู้สอบแต่ละคนจะเห็นข้อสอบไม่เหมือนกัน
นายจรัญญ์ ตะวงษา เจ้าของผู้จัดทำโปรแกรม

พัฒนาโดย นายจรัญญ์ ตะวงษา โทร 091-004-8076
ALL RIGHT RESERVED BY SAIKRU.COM