ผู้เขียน หัวข้อ: ความฝันมี 4 สาเหตุ  (อ่าน 523 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1455
    • ดูรายละเอียด
ความฝันมี 4 สาเหตุ
« เมื่อ: 17/04/18 »


ความฝันมี 4 สาเหตุ

ข้อความจากพระไตรปิฎก

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 102
[อธิบายเหตุให้เกิดความฝัน  ๔  อย่าง]

       ก็แล  บุคคลเมื่อจะฝันนั้น 
ย่อมฝันเพราะเหตุ  ๔ ประการคือ 

เพราะธาตุกำเริบ ๑

เพราะเคยทราบมาก่อน ๑

เพราะเทวดาสังหรณ์ ๑ 

เพราะบุพนิมิต ๑.


บรรดาเหตุ  ๔  อย่างนั้น     

        คนผู้มีธาตุกำเริบ เพราะประกอบด้วยปัจจัยอันทำให้ดีเป็นต้นกำเริบ 
ชื่อว่า   ย่อมฝัน  เพราะธาตุกำเริบ. และเมื่อฝัน  ย่อมฝันต่าง ๆ  เช่นเป็นเหมือนตกจากภูเขา  เหมือนเหาะไปทางอากาศ และเหมือนถูกเนื้อร้าย  ช้างร้าย  และโจรเป็นต้น ไล่ติดตาม.

      เมื่อฝันเพราะเคยทราบมาก่อน  ชื่อว่า ย่อมฝันถึงอารมณ์ที่ตนเคยเสวยมาแล้วในกาลก่อน .   

      พวกเทวดาย่อมนำอารมณ์มีอย่างต่าง ๆเข้าไป เพื่อความเจริญบ้าง  เพื่อความเสื่อมบ้าง   เพราะเป็นผู้มุ่งความเจริญบ้าง  เพราะเป็นผู้มุ่งความเสื่อมบ้าง  แก่บุคคลผู้ฝัน  เพราะเทวดาสังหรณ์  ผู้นั้นย่อมฝันเห็นอารมณ์เหล่านั้นด้วยอนุภาพของพวกเทวดานั้น.     

      เมื่อบุคคลฝันเพราะบุพนิมิต  ชื่อว่า  ย่อมฝันที่เป็นบุพนิมิตแห่งความเจริญบ้าง  แห่งความเสื่อมบ้าง     
ซึ่งต้องการจะเกิดขึ้น      ด้วยอำนาจแห่งบุญและบาป เหมือนพระมารดาของพระโพธิสัตว์  ทรงพระสุบินนิมิตในการที่จะได้พระโอรสฉะนั้น, เหมือนพระโพธิสัตว์ทรงมหาสุบิน ๕ และเหมือนพระเจ้าโกศลทรงพระสุบิน ๑๖ ประการฉะนั้นแล.

        บรรดาความฝัน ๔ อย่างนั้น   
ความฝันที่คนฝัน  เพราะธาตุกำเริบและเพราะเคยทราบมาก่อน ไม่เป็นจริง

ความฝันที่ฝันเพราะเทวดาสังหรณ์   จริงก็มี   เหลวไหลก็มี,เพราะว่าพวกเทวดาโกรธแล้ว  ประสงค์จะให้พินาศโดยอุบาย จึงแสดงให้เห็นวิปริตไปบ้าง.

ส่วนความฝันที่คนฝันเพราะบุพนิมิต  เป็นความจริงโดยส่วนเดียวแล.     

ความแตกต่างแห่งความฝัน  แม้เพราะความแตกต่างแห่งมูลเหตุทั้ง ๔  อย่างนี้ คละกันก็มีได้เหมือนกัน.   ก็แลความฝันทั้ง ๔  อย่างนี้นั้น   พระเสขะและปุถุชนเท่านั้น  ย่อมฝันเพราะยังละวิปลาสไม่ได้.พระอเสขะทั้งหลาย  ย่อมไม่ฝันเพราะท่านละวิปลาสได้แล้ว.

สรุปว่า ฝัน เชื่อไม่ได้เสียเป็นส่วนมาก คนที่จะมีบุพพนิมิตได้นั้น หายากกกกกก......