ผู้เขียน หัวข้อ: MySQLI ตัวอย่างการใช้ MySQLI  (อ่าน 714 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1478
    • ดูรายละเอียด


MySQLI  ตัวอย่างการใช้ MySQLI 

ตั้งชื่อไฟล์ว่า  connect.php

อ้างถึง
<?php   
$db_config=array( 
    "host"=>"localhost",  // กำหนด host 
    "user"=>"root", // กำหนดชื่อ user 
    "pass"=>"",   // กำหนดรหัสผ่าน 
    "dbname"=>"test",  // กำหนดชื่อฐานข้อมูล 
    "charset"=>"utf8"  // กำหนด charset 
); 
$mysqli = @new mysqli($db_config["host"], $db_config["user"], $db_config["pass"], $db_config["dbname"]); 
if(mysqli_connect_error()) { 
    die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '. mysqli_connect_error()); 
    exit; 

$mysqli->set_charset($db_config["charset"]))
?> 


ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

อ้างถึง
<?php 
include("connect.php"); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" /> 
    <title>Test mysqli 1</title> 
</head> 
<body> 
 
    <div class="container"> 
       
 
        <table class="table"> 
            <tr> 
                <th>#</th> 
                <th>Province</th> 
            </tr> 
<?php 
$i=1; 
$q=" 
SELECT * FROM province_th LIMIT 30 
"; 
$result = $mysqli->query($q); // ทำการ query คำสั่ง sql   
$total=$result->num_rows;  // นับจำนวนถวที่แสดง ทั้งหมด 
while($rs=$result->fetch_object()){ // วนลูปแสดงข้อมูล 
?> 
            <tr> 
                <td><?=$i?></td> 
                <td><?=$rs->province_name?></td> 
            </tr> 
<?php $i++; } ?>             
        </table> 
    </div>     
   
<?php 
$mysqli->close(); 
?> 
</body> 
</html>


มาดูคำสั่งที่ใช้บ่อย
$result = $mysqli->query($q) ทำการ query คำสั่ง sql
$total=$result->num_rows; หาจำนวนแถวที่แสดงทั้งหมด
$mysqli->close();  ปิดการเชิ่อมต่อ server database mysql
 
การวนลูปแสดงข้อมูล มีให้เลือก 4 แบบ
$result->fetch_assoc() ส่งค่ากลับมาแบบ array key เป็นชื่อ field
 
$result->fetch_row()  ส่งค่ากลับมาแบบ array key เป็น index เริ่มที่ 0,1 ....
 
$result->fetch_array()  ส่งค่าทั้งแบบ assoc และ row เขาว่าไม่น่าใช้ กินแรม
 
$result->fetch_object() ส่งค่ากลับมาแบบ object
เราจะใช้ตัวนี้เป็นหลัก เหตุผล
เพราะเวลา เรียกใช้งาน ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " " เช่น $rs->province_name;
ถ้าใช้แบบ array หรือ assoc เราอาจจะต้องพิมพ์ $rs["province_name'] ส่วนใครจะ
ถนัดแบบไหนเลือกได้

อ้างอิง  ninenik.com