CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
แนะนำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ เรียนอย่างไร ทำงานอย่างไร จบแล้วมีงานทำจริงหรือ

สาระบทความที่นำเสนอ

สูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน

เงื่อนไขเดียวกันทั้ง  20 ศูนย์ ทั่วประเทศ

- รับทุนเรียนฟรี สนับสนุนค่าเทอมโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- เรียนแบบทวิภาคี มีเงิน มีรายได้ระหว่างเรียน

- แบ่งเบาภาระครอบครัว ไม่ต้องกู้ยืม กยศ.

- เรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน วนไปจบครบ 3 ปี ตามหลักสูตร ปวช.

- เรียนที่ศูนย์การเรียน ฝึกงาน ในร้าน 7-11 (ใกล้บ้าน ที่นักเรียนเลือก)

- วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

- เรียนจบ มีงานรองรับแน่นอน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี 091-004-8076, 091-808-1585)

 

 


วันที่นำเข้า : 2019-12-22

เปิด : 571 ครั้ง