CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
รับทุนเรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม มีรายได้ระหว่างเรียน กับปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

สาระบทความที่นำเสนอ

 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

ปีการศึกษา 2563

มอบโอกาสทางการศึกษา ให้ทุนเรียนฟรี ปวช.- ป.ตรี ตลอดหลักสูตร
 - เรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าเทอม
 - เรียนแบบทวิภาคี มีรายได้ระหว่างเรียน
 - เรียนไปด้วย ฝึกงานไปด้วย
 - ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง ร้าน 7-11
 - จบหลักสูตร มีงานรองรับแน่นอน
 - ไม่ต้องกู้ กยศ.
 - วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 - อายุระหว่าง 15-18 ปี
 - จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักงานบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม 091-004-8076


วันที่นำเข้า : 2019-10-21

เปิด : 903 ครั้ง