CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
งานช่างยนต์ เปลี่ยนยาง แท่นเครื่อง

สาระบทความที่นำเสนอ

ยางแท่นรองเครื่อง สำคัญอย่างไร น่าติดตาม สำหรับคนมีรถ และคนรักรถ

ยางแท่นเครื่อง ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนขณะที่เครื่องยนต์หมุน แต่ถ้ารถถูกใช้งานไปนานๆ ยางก็เสื่อมสภาพได้เช่นกัน ซึ่งเครื่องยนต์จะมีอาการแปลกๆ บอกให้เราทราบก่อน โดยเฉพาะอาการแรกที่สัมผัสได้ คือ อาการสั่น 

 

เครื่องยนต์มีลูกยางรองรับ เรียกว่า ลูกยางแท่นเครื่อง เป็นตัวที่ลดแรงสั่นสะเทือนเข้ามาในตัวรถ ซึ่งรถแต่ละคันมีลูกยางแท่นเครื่องรองรับอยู่ด้วยกันหลายลูก โดยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า จะมีลูกยางแท่นเครื่องอย่างน้อย จุด ซ้ายขวาหน้าหลังของเครื่องยนต์และบริเวณเกียร์ ส่วนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลัง เช่น รถปิกอัพ จะมีลูกยางแท่นเครื่องอย่างน้อย จุด ซ้ายขวาของเครื่องยนต์ และตัวเกียร์

อาการยางแท่นเครื่องเสื่อม

  • รถมีอาการกระชากตัวอย่างแรง ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
  • รถมีอาการสั่นมากกว่าปกติ ช่วงที่ไม่ได้เหยียบคันเร่ง
  • เกิดเสียงดังรบกวนในตัวรถ

วิธีสังเกต

     โดยปกติทั่วไป เมื่อสตาร์ทรถยนต์แล้ว จะทำให้ตัวเครื่องยนต์สั่น ส่วนตัวถังรถจะนิ่ง แต่ถ้าตัวถังรถมีการสั่นสะเทือนเท่าๆ กับ ตัวเครื่องหล่ะก็ ให้สันนิษฐานว่า ลูกยางรองรับแท่นเครื่องไม่ดี

ควรเปลี่ยนยางแท่นเครื่องหรือไม่

     โดยทั่วไปลูกยางแท่นเครื่องจะมีอายุการใช้งานประมาณ 100,000 กมพอครบระยะแล้วจึงเข้าศูนย์เพื่อเช็คสภาพ ถ้ารถไม่ได้ถูกใช้งานหนัก เช่น ขึ้นเขาลงห้วย ผ่านหลุมบ่อทุกวัน อาการสั่นยังไม่ออกชัดเจน ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่องได้ครับ

     แต่ถ้าอาการสั่นหนักมาก ควรรีบไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องทันที เพื่อไม่ให้ยางแท่นตัวอื่นเสียตามไปด้วยจนส่งผลต่อเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ เพราะถึงครานั้นคงต้องควักเงินเก็บมาจ่ายค่าเสียหายทั้งที่ไม่จำเป็น

 

อ้าง อิง http://www.siamcar.com/view-12500.html

 


วันที่นำเข้า : 2019-10-17

เปิด : 86 ครั้ง