CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? เข้าใจใน 12 นาที

สาระบทความที่นำเสนอ

OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? เข้าใจใน 12 นาที

OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? เข้าใจใน 12 นาที (ต้องการปรึกษาติดต่อ 063-2636419)

มันคืออะไร แตกต่างจาก KPI อย่างไร  ติดตามนะครับ


วันที่นำเข้า : 2019-09-27

เปิด : 113 ครั้ง