CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? เข้าใจใน 12 นาที

เนื้อหาสาระ

OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? เข้าใจใน 12 นาที

OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร? เข้าใจใน 12 นาที (ต้องการปรึกษาติดต่อ 063-2636419)

มันคืออะไร แตกต่างจาก KPI อย่างไร  ติดตามนะครับ


วันที่นำเข้า : 2019-09-27

เปิด : 76 ครั้ง