CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
OKRs (Objective & Key Result) แนวทางการทำระบบ OKRs ในองค์กร

สาระบทความที่นำเสนอ

OKRs (Objective & Key Result) แนวทางการทำระบบ OKRs ในองค์กร

ฝึกอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษา ระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดย อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช (อ.เชน)

มันคืออะไร ดีอย่างไร 


วันที่นำเข้า : 2019-09-27

เปิด : 739 ครั้ง