CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
การสังเกตุ คำเป็น คำตาย ครุ ลหุ แบบง่าย

เนื้อหาสาระ

คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ

คำเป้นคืออะไร คำตาย เป็นอย่างไร สังเกตุแบบไหน

ครุ และลหุล่ะ มีวิธีสังเกตุอย่างไร ติดตามในคลิปนี้ เข้าใจง่ายมาก ๆ 


วันที่นำเข้า : 2019-06-29

เปิด : 146 ครั้ง