CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
เมล็ดเงาะรักษาเบาหวาน จริงหรือ?

สาระบทความที่นำเสนอ

เมล็ดเงาะรักษาเบาหวาน จริงหรือ?

เม็ดเงาะกินได้ด้วยหรือ...งง

เมล็ดเงาะมีพิษ ห้ามรับประทานเพราะอาจจะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และมีไข้ได้ ถึงแม้จะนำไปคั่วจนสุกแล้วก็ตามก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดี


วันที่นำเข้า : 2019-06-29

เปิด : 162 ครั้ง