CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
ขั้นตอนการตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ ดูว่าเขาทำอย่างไร แพงเหรือไม่

สาระบทความที่นำเสนอ

ขั้นตอนการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รถยนต์ ดูแล้วจะเข้าใจว่า 

เขาทำกับรถของเราอย่างไร ค่าใช้จ่ายแพงไปหรือไม่ ในการทำงานแต่ละครั้ง

เมื่อเราใช้รถ ชีวิตของเราฝากไว้กับรถคนนั้น ดังนั้นต้องมีความมั่นใจได้ว่า เรามีความปลอดภัยแต่นอน

อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง


วันที่นำเข้า : 2019-06-02

เปิด : 173 ครั้ง