CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
พ่วงแบตเตอรี่อย่างไรให้ถูกวิธี/ How to Properly Jump Start a Car พ่วงผิด อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องรถเสียหายได้

เนื้อหาสาระ

พ่วงแบตเตอรี่อย่างไรให้ถูกวิธี/ How to Properly Jump Start a Car

ควรจะต้องทราบเรื่องนี้ไว้ เพราะสักวันหนึ่ง ตราบใดที่ยังใช้รถ คุณจะต้องเจอปัญหานี้อย่างแน่นอน

พ่วงอย่างไร จึงจะไม่เสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่อง

ควรเรียนรู้ และทำตามขั้นตอน

ขั้นตอนเบื้องต้นที่ควรทราบ

1 คีบขั้วบวก คันที่ไฟหมด

2 คีบขั้วบวก คันที่มาช่วย

3 คีบขั้วลบ คันที่มาช่วย

4 คีบโครงกราวด์ คันที่ไฟหมด 

เวลาถอด ตามลำดับย้อน   4 3 2 1

 

 


วันที่นำเข้า : 2019-06-02

เปิด : 61 ครั้ง