CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
การตรวจแช็คไดชาร์จไฟในรถยนต์ว่าเสียหรือไม่

เนื้อหาสาระ

การตรวจแช็คไดชาร์จไฟในรถยนต์ว่าเสียหรือไม่

อีกหนึ่งเทคนิค ที่เจ้าของรถ ต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อช่วยตัวเองได้ในอนาคต 

อย่างน้อยก็หาทางป้องกัน หรือไม่โดนหลอก

เทคนิคพื้นฐานที่เจ้าของรถต้องทราบ

 


วันที่นำเข้า : 2019-06-02

เปิด : 68 ครั้ง