CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
17 ไอเดียพาแฟนไปถ่ายรูปเล่นน้ำที่น้ำตก เขาสอนได้ดี แค่ดูก็เข้าใจ

สาระบทความที่นำเสนอ

17 ไอเดียพาแฟนไปถ่ายรูปเล่นน้ำที่น้ำต

แค่ดูภาพก็เข้าใจ ไม่ต้องบรรยายอะไรเป็นพิเศษ 

แค่ดู ก็ได้ไอเดีย  เรียนรู้เพิ่มเติม ดูคลิปเดียว อาจจะมีค่ามากกว่าอ่านหนังสือเป็นเล่ม


วันที่นำเข้า : 2019-06-02

เปิด : 185 ครั้ง