CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
ชัวร์ก่อนแชร์ : อุปกรณ์ที่ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนช้าลง จริงหรือ? เห็นมีขายทั่วไปตามตลาดนัด มันดีจริงหรือ

สาระบทความที่นำเสนอ

บนสังคมออนไลน์แชร์แนะนำวิธีทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนช้าลง 2 เท่า โดยติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟบ้านเท่านั้น เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

ดัดแปลงมิเตอร์วัดไฟ ผิดกฏหมายนะครับ


วันที่นำเข้า : 2019-03-23

เปิด : 54 ครั้ง