CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
ชัวร์ก่อนแชร์ : น้ำมะระร้อนรักษามะเร็ง จริงหรือ ? สรุปว่า แชร์มั่ว ติดตามอ่านดูนะ

สาระบทความที่นำเสนอ

บนสังคมออนไลน์แชร์ข้อความแนะนำให้ใช้มะระต้มร้อนๆ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ? ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

สูตรน้ำมะนาวร้อน 

สูตรน้ำมะระร้อน

สูตรน้ำมะพร้าวร้อน 

เขียนจากแหล่งเดียวกัน และเปลี่ยนแค่ มะนาว มะระ มะพร้าว เท่านั้น นอกนั้นเนื้อหาเหมือนกันหมด 

และหมอที่อ้างอิง เขาก็ไม่เกี่ยวด้วยเลย ...มันก็ช่างเขียนกันออกมาเนาะ


วันที่นำเข้า : 2019-03-23

เปิด : 65 ครั้ง