CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์ เรียนอย่างไร ได้อะไร และเรียนจบแล้ว ไปต่ออย่างไร ที่ไหน

สาระบทความที่นำเสนอ

ศูนย์การเรียนปัญญาภิภวัฒน์ 20 ทั่วประเทศ

เป็นศูนย์การเรียนในรูปแบบทวิภาคีที่สมบูรณ์แบบที่สุด

เรียนแบบล็อคคอร์ส เรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือน สลับกันไป จนจบหลักสูตร 3 ปี

เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ โดยบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน ) และบริษัทในเครือ หรือเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี โดยรับทุนเรียนฟรี เช่นเดียวกัน

เงื่อนไขการเข้าเรียน

-รับทุนเรียนฟรี ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม (ซีพี ออลล์ จ่ายให้)

-เรียนแบบทวิภาคี เรียนไปด้วย ฝึกงานไปด้วย

-ระหว่างเรียน มีเงิน มีรายได้

-แบ่งเบาภาระครอบครับ

 

-เรียนจบหลักสูตร มีงานรองรับ โดยบริษัทในเครือ ซีพี ออลล์

 

คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุนเรียน

-อายุระหว่าง 15-18 ปี

-จบการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

-ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

-มีใจรักงานบริการ

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี เป็นศูนย์การเรียนเดียวในภาคตะวันออก

ตั้งอยู่ที่ 61/11-13 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 091-004-8076 หรือ 033-099-925

Line ID: patchonburi

Facebook ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี


วันที่นำเข้า : 2019-03-04

เปิด : 2286 ครั้ง