CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
Everything About English : Colors ชุดที่ 1 โดย อาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์

สาระบทความที่นำเสนอ
Everything About English : Colors  ชุดที่ 1

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สี ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก ความจริงแล้วยังมีความหมายอื่น และสำนวนน่ารู้อยู่อีกเยอะ อาจารย์คริสโตเฟอร์ ไรท์ จึงคัดเลือกคำและสำนวนเกี่ยวกับสีที่น่าสนใจมาเล่าด้วยเรื่องราวสนุกๆ และเป็นเคล็ดลับให้ช่วยจำ

มีสำนวนมากมายที่เกี่ยวกับสี  เรียนรู้เอาไว้ ก็จะช่วยยกระดับภาษาอังกฤษของเราๆ ท่านๆ มากขึ้น 

วันที่นำเข้า : 2016-08-17

เปิด : 571 ครั้ง