CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
เก่งแค่ผลิตเหนื่อยตายเก่งค้าขายถึงรวย

สาระบทความที่นำเสนอ

คิดยกกำลังสอง: เก่งแค่ผลิตเหนื่อยตาย...เก่งค้าขายถึงรวย

ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพด้าน "การผลิต" เพราะไทยโดดเด่นในฐานะ ที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของหลายภาคอุตสาหกรรมของโลก แต่การเก่งผลิตอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการเติบโตของประเทศ และไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกได้อีกต่อไป มาติดตามการวิเคราะห์ศักยภาพการค้า การผลิตของไทย และสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาทางออกเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทย

การเป็นผู้ผลิตของประเทศไทย มีขีดความสามารถอยู่ในอันดับต้นๆ 1 ใน 5 ของโลก  แต่ในอนาคต หากไทยยังมุ่งเน้นเป็นผู้ผลิต ไม่เน้นเป็นผู้ขาย หรือสร้างแบรนด์ของตนเอง จะต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น และจะเหนื่อยมากขึ้น

แล้วควรทำอย่างไร ติดตามคลิปวีดีโอนี้ แล้วจะเข้าใจมากขึ้น


วันที่นำเข้า : 2018-11-22

เปิด : 300 ครั้ง