โลโก้

กรอกข้อมูลตรงนี้ เพื่อค้นหา >>
English ห้องครัว, kitchen,pantry
English นาฬิกา, clock, time, watch
English ห้องนอน Bed room
English ตอน กินข้าวเที่ยง have a lunch in cafeteria
English ตอน แนะนำตัว introduce yourself
รักษาลูกค้า ในมือง่ายๆด้วยการเลี่ยงข้อห้ามทั้ง 10 ข้อนี้เด็ดขาด
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสมัครงาน
ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
แว่นตาดำกับงานเชื่อม
การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน (กว่า 30 ปี)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตอน 1
บุคลิกภาพในการทำงาน
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation Techniques)
เทคนิคการนำเสนองาน ให้ประสบผลสำเร็จ

Total 261 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 18 Next »

พัฒนาโดย นายจรัญญ์ ตะวงษา โทร 091-004-8076
ALL RIGHT RESERVED BY SAIKRU.COM