โลโก้

saikru

Saikru.com , เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ การศึกษา หลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่นเนื้อหาสาระหลักสูตรการศึกษา แนะแนวการศึกษา การพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมถึงหลักธรรมะ คติเตือนใจต่างๆ นอกจากนั้น ยังให้บริการที่สำคัญทางการศึกษาคือ ระบบแบบทดสอบออนไลน์ และระบบห้องเรียนออนไลน์ รวบรวมลิ้งค์ ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น

พัฒนาโดย นายจรัญญ์ ตะวงษา โทร 091-004-8076
ALL RIGHT RESERVED BY SAIKRU.COM