นักวิทยาศาสตร์ของโลก

นักวิทยาศาสตร์ของโลก       ชื่อ : เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2185 – 2270 ผลงานที่สำคัญ:ตั้งกฎแรงโน้มถ่วง,ค้นพบทฤษฎีเกี่ยวกับการหักเหของแสง,ตั้งกฎการเคลื่อนที่ ชื่อ : วิลเลียม ฮาร์วีย์ (William Harvey) เชื้อชาติ:ชาวอังกฤษ มีชีวิตในช่วง...