การพูด และคำพูดที่ดี

อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก…..แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย ถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลาย…..เจ็บเจียรตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจฯ. “สุนทรภู่” การพูด  มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก  ไม่ว่าจะอยู่  ณ  ที่ใด    ประกอบกิจการงานใด  หรือคบหาสมาคมกับผู้ใด  ก็ต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอ  จึงมักพบว่า  ผู้ที่ประสบความสำเร็จในกิจธุระการงาน   การคบหาสมาคมกับผู้อื่น  ตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม    ล้วนแต่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นส่วนหนึ่งของการพูดสามารถสอนและฝึกได้  อาจกล่าวได้ว่า  การพูดเป็น   ” ศาสตร์ ”  มีหลักการ และกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ...