ความอดทน อดกลั้น

ความอดทน อดกลั้น แน่นอนว่า ความอดทน อดกลั้น ของ่แต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ขีดจำกัดของคนก็ต่างกัน  และเราจะไปตัดสินเอาว่า คนนั้น คนนี้ ไม่มีความอดทน อดกลั้นเลย ก็คงจะว่าไม่ได้เสียทีเดียว ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายๆ ด้านด้วย “หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็กๆ แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด คนเราแม้กำลังทรัพย์ กำลังความรู้ ความสามารถจะยังน้อย แต่ถ้ามีความอดทนแล้ว ย่อมสามารถฝึกฝนตนเอง ให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น” ความอดทนคืออะไร...