ความล้มเหลวคืออะไร ให้บทเรียนอย่างไร

     ความสำเร็จ หนึ่งครั้ง ไม่ได้หมายถึงความสำเร็จทุกครั้งเสมอไปความล้มเหลวหนึ่งครั้งไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวทุกครั้งตลอดไปหากแต่ เราต้องไม่หลงระเริงกับความสำเร็จ และมัวเสียใจกับความล้มเหลวมุ่งเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันทุกครั้งที่เกิดขึ้น นำมาเป็นบทเรียนเราก็จะพบกับความสำเร็จมากขึ้น ล้มเหลวน้อยลง   ความล้มเหลว คืออะไร ?         นิยาม “คือการไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ ไม่ว่าท่านจะทำอย่างไรแล้วก็ตาม” ไม่มีใครอยากพบความล้มเหลว แต่ความล้มเหลวก็มักมาเยือนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยคิดถึง มันเลยแท้จริงความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปในช่วงชีวิตหนึ่งๆของคนที่ประสพกับมัน บางครั้งสิ่งที่ได้มาคือความรู้และหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในเวลาต่อมาเพียงแต่เราต้องกล้า เผชิญกับมัน ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งว่ามันเกิดจากอะไรที่เราไม่สามารถจัดการได้ แล้วเราจะเห็น แนวทางใหม่ทันที...