ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน

ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน ความต้องการจากการทำงานของคนคือ ค่าตอบแทนเพื่อการเลี้ยงชีพ  ลูกจ้าง ย่อมอยากได้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล และสูงพอที่จะเลี้ยงชีพอยู่ได้ ไม่ถึงกันอัตคัด ได้เงินเดือนโดยที่ไม่ถูกหักค่าโน่น หักค่านี่อยู่ร่ำไป แต่อีกหนึ่งความต้องการของคนทำงาน คือความมั่นคง  นั่นคือ ความมั่นคงในการทำงาน คนไทยส่วนมากถูกปลูกฝังให้ทำงานเป็นข้าราชการ เพราะข้าราชการมีความมั่นคงสูง ตามตำราสุภาษิตไทยว่า สิบพ่อค้า ไม่สู้หนึ่งพระยาเลี้ยง ถ้าไม่ได้รับราชการ ก็ต้องขอเป็นได้ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ก็ยังดี เช่น การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย...