เรียนภาษาอังกฤษ ดีอย่างนี้เอง

ในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษมีความสำคัญสำหรับใช้การติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกนั้น หลายๆประเทศได้มีการกำหนดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นภาษาที่สอง โดยเริ่มเรียนกันตั้งแต่วัยเด็กเลยทีเดียว เราลองมาดูเหตุผล 10 ประการ กันว่าทำไมเราถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก 1 ใน 5 ของคนทั่วๆไปจะสามารถพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในสาขาวิชาความรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การบิน คอมพิวเตอร์ การทูต และการท่องเที่ยว ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มโอกาสในทางวิชาชีพ เพิ่มโอกาสในการได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติทั้งที่อยู่ในประเทศ หรือบริษัทในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ 53...

ทวิภาคี คืออะไร

ทวิภาคี คืออะไร DVE คืออะไร? Dual Vocational Education (DVE) 1.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง        “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด...

ยินดีต้อนรับสู่เว็บสายครู.คอม

เย็นชุ่มฉ่ำกับเทศกาลปีใหม่ของไทย เทศกาลสงกรานต์ ที่คนไทย ต่างชาติ ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ร่วมเทศกาลดีๆ ของไทย และเป็นเทศกาลที่รู้จักกันทั่วโลก