ทวิภาคี คืออะไร

ทวิภาคี คืออะไร DVE คืออะไร? Dual Vocational Education (DVE) 1.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง        “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด...

ยินดีต้อนรับสู่เว็บสายครู.คอม

เย็นชุ่มฉ่ำกับเทศกาลปีใหม่ของไทย เทศกาลสงกรานต์ ที่คนไทย ต่างชาติ ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ร่วมเทศกาลดีๆ ของไทย และเป็นเทศกาลที่รู้จักกันทั่วโลก