เทคนิคการถ่ายภาพ และโพสท์ท่าอย่างมืออาชีพ

เชื่อว่าหลายๆคนเริ่มฝึกการถ่ายภาพบุคคลโดยการชักชวนเพื่อน หรือคนรู้จักในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัยมาถ่ายรูปกันโดยที่พวกเค้าเหล่านั้นไม่ได้เป็นนางแบบ / นางแบบมืออาชีพ อาจจะมีอาการเกร็งจนทำให้โพสท่าไม่ถูกบ้าง เรามีทริกง่ายๆ สำหรับการสื่อสารให้นางแบบโพสท่าถ่ายภาพให้ดูดีมาแนะนำกัน 1. เส้นตรง และ เส้นโค้ง เรื่องของเส้นนั้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เส้นตรง จะให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแกร่ง ดุดัน ส่วนเส้นโค้งนั้นจะให้ความรู้สึกพริ้วไหว อ่อนโยน การจัดท่าโพสให้มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็จะให้อารมณ์และความรู้สึกแบบเดียวกัน ช่างภาพต้องสื่อสารกับนางแบบตลอดเวลาเพื่อให้นางแบบรู้สึกผ่นคลายและเป็นกันเอง จากนั้นก็ลองให้นางแบบโพสท่าต่างๆ ให้แขนขาของเธอเยียดตรง หรือ โค้งงอแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าช่างภาพต้องการสื่ออารมณ์ให้ภาพออกมาเป็นแบบไหน ดูดุดัน เท่...

เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ที่ชนะใจกรรมการ

เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ที่ชนะใจกรรมการ ดร. ถวิล อรัญเวศ หลักสูตรการสอบแข่งขัน/คัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เช่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือตำแหน่งอื่นๆ จะมี ภาค ค ว่าด้วย การสัมภาษณ์ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อดูความเหมาะสม เป็นการดูตัว ผู้เข้าสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกก่อน เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนเข้าทำงาน หลังจากได้สอบข้อเขียนมาแล้ว ซึ่งมีน้ำหนักคะแนน 50 คะแนน ก็ไม่ใช่น้อย...

กฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

กฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พระราชบัญญัติ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 : พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 : พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546...