เกี่ยวกับสายครู

สายครู.คอม เป็นเว็บที่จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับงานครู งานการเรียนการสอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ครู

สายครู.คอม ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารตัวอย่่างด้านงานวิจัย เอกสารด้านการศึกษาแก่ครูและผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้

สายครู.คอม มีระบบการทำแบบทดสอบออนไลน์ และระบบการเรียนออนไลน์ E-Learning