ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน

ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน

ความต้องการจากการทำงานของคนคือ ค่าตอบแทนเพื่อการเลี้ยงชีพ  ลูกจ้าง ย่อมอยากได้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล และสูงพอที่จะเลี้ยงชีพอยู่ได้ ไม่ถึงกันอัตคัด ได้เงินเดือนโดยที่ไม่ถูกหักค่าโน่น หักค่านี่อยู่ร่ำไป

แต่อีกหนึ่งความต้องการของคนทำงาน คือความมั่นคง  นั่นคือ ความมั่นคงในการทำงาน

คนไทยส่วนมากถูกปลูกฝังให้ทำงานเป็นข้าราชการ เพราะข้าราชการมีความมั่นคงสูง ตามตำราสุภาษิตไทยว่า สิบพ่อค้า ไม่สู้หนึ่งพระยาเลี้ยง
ถ้าไม่ได้รับราชการ ก็ต้องขอเป็นได้ทำงานในรัฐวิสาหกิจ ก็ยังดี เช่น การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น  หรือถ้าไม่ได้ ก็ขอเป็นบริษัทใหญ่ๆ ที่มั่นคงและมีสวัสดิการให้หลังเกษียณอายุแล้ว

นั่นคือทัศนคติที่เรามองและอยากได้จากองค์กร

แต่หากมองอีกในแง่มุมหนึ่ง คือมุมของตัวเราเอง ตัวคนทำงานเองบ้าง จะเป็นอย่างไร

ถ้าเราคนทำงาน ทำตัวไม่ดี ไม่มี ไม่สร้างผลงาน ต่อให้ทำราชการก็ไม่รุ่ง อาจจะอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก้าวเหน้าเลยก็ได้

ไม่คิดไม่สร้างผลงาน องค์ไหนเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วย เพราะองค์กรจะมั่งคงได้ มันมาจากคนในองค์กรต่างหาก

ความมั่นคงที่จะหาได้จากตนเองนี้ คือความสามารถ ความมีคุณธรรม หรือทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หากมีความสามารถ ต่อให้อยู่องค์กรเล็กๆ ก็เจริญเติบโตได้ มีความก้าวหน้าได้  ต่อให้บริษัทล้มละลาย หรือปิดกิจการไป คนที่มีความสามารถก็ยังหางานทำได้ หรืออยู่ได้ เพราะมีความสามารถอยู่กับตัวอยู่แล้ว

นั่นคือความมั่นคงที่เราสามารถสร้างให้กับตนเองได้

ณ วันนี้ ท่านรู้สึกว่า งานที่ท่านทำอยู่มั่นคงหรือไม่  ไม่ต้องไปถาม ไม่ต้องมองไปที่องค์กรหรอก มองที่ตัวท่านเอง

ด้วยความปรารถนาดี จากครูอ้น จรัญญ์ ตะวงษา