8 วิธีรับมือเจ้านาย-ลุกน้องขี้โมโห

8 วิธีรับมือเจ้านาย-ลูกน้องขี้โมโห หลายครั้งที่คนทำงานอย่างเรา ๆ จะอารมณ์ขุ่นมัว ปวดหัวเพราะคิดหาวิธีการเพื่อรับมือกับเจ้านายที่มักจะเหวี่ยงวีนอยู่เสมอเมื่อทำอะไรไม่ถูกใจ หรือบางทีลูกน้องที่เคยแสนจะน่ารัก กลับขี้โมโห เจ้าแง่แสนงอนไปซะอย่างนั้น ไม่ต้องหมดกำลังใจ อย่าให้ไฟในการทำงานของคุณต้องมอดลง เตรียมพร้อมให้ดี เรามีวิธีที่จะรับมือกับปัญหาปวดใจ เพื่อให้คุณทำงานอย่างแฮปปี้ แถมทั้งเจ้านายและลูกน้องก็แฮปปี้ด้วยเช่นกัน ยิ้มสู้ – มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่า การยิ้มช่วยลดความกดดัน และความเครียดได้ดี แถมทำให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณต้องอยู่ในบรรยากาศเหวี่ยงวีนของเจ้านายหรือลูกน้อง ให้ฉีกยิ้มสู้แบบสวย ๆ เข้าไว้...

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตามมาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน ความเสี่ยงและปัจจัย  ตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้  เป็นเพียงตัวอย่าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน  ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้อง ไปค้นหาความเสี่ยง  ตามขอบข่ายและภารกิจของงานที่ถือปฏิบัติ 1.  พันธกิจหลัก  ด้านการจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง 1.  หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา 1)  การประเมินหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 2)  ข้อมูลในหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 1)  มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง 2)  วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อ...

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดย ผศ. ดร. ชัยณรงค์  ขันผนึก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาง่าย ๆ ของคำว่า “ความเสี่ยง (Risk)” ก็คือ สิ่งต่างๆ ที่อาจกีดกั้นการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกิจกรรม โครงการที่เรากำลังทำเป็นประจำ ซึ่งเรียกว่า Operational Risk อาจเป็นความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) ทางด้านการแข่งขัน (Competitive)...