ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
การเขียนโครงการควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก

[] งบประมาณ
[] สถานที่
[] การดำเนินงาน
[] วัตถุประสงค์




[ข้อที่ 2]
ข้อใดต่อไปนี้จัดได้ว่าเป็นพจนานุกรมเฉพาะวิชา

[] พจนานุกรมนักเรียน
[] พจนานุกรมสองภาษา
[] พจนานุกรมไทยฉบับคำพ้อง
[] พจนานุกรมศัพท์พาณิชย์




[ข้อที่ 3]
ลำตัวสกัด เป็นส่วนที่ต้องมีความเหนียว เพื่ออะไร

[] ป้อนกันการสั่นสะเทือน
[] ลดต้นทุนการผลิต
[] รับแรงบิดได้สูง
[] รับแรงกระแทกได้ดี




[ข้อที่ 4]
การลงชื่อผู้แต่งในบรรณานุกรมข้อใดถูกต้อง

[] นายแพทย์วชิรชัย ควรคำนึง
[] คุณหญิงต้องตา จิตรอาสา
[] ผศ.สมจิตรา ธนบุตร
[] การะเกด มีสุขสรรค์




[ข้อที่ 5]
A : Would you like to leave the message? / B : No, I’ll____________________________.

[] go to his house.
[] call back later.
[] tell her you call
[] come back here




[ข้อที่ 6]
A: Thank you for_____. / B: You’re welcome.

[] any need
[] very much
[] pleased to meet me
[] your visit




"> [ข้อที่ 7]


[] Floppy disk
[] case
[] mouse
[] keyboard




"> [ข้อที่ 8]


[] Floppy disk
[] case
[] mouse
[] keyboard




[ข้อที่ 9]
ขดลวดโซลีนอยด์ที่ใช้ทำโวลต์มิเตอร์ต้องมีขนาดใด

[] เส้นเล็กพันจำนวนรอบน้อย
[] เส้นเล็กพันจำนวนรอบมาก
[] เส้นใหญ่พันจำนวนรอบน้อย
[] เส้นใหญ่พันจำนวนรอบมาก




"> [ข้อที่ 10]


[] mouse
[] keyboard
[] harddisk
[] case





คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com