ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2404 เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest Machinery)  (อ่าน 539 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1447
    • ดูรายละเอียด
3101-2404 เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest Machinery)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่วน ของเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
2. เลือกใช้ ปรับแต่ง แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
2. บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน การทำงาน เลือกใช้ ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของ
เครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องสี เครื่องแยกเมล็ด เครื่องบด เครื่องตัดหญ้า เครื่องอัดหญ้า เครื่องแปรรูป
ผลผลิต เครื่องส่งลำเลียง