ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าที่ตามขอบข่ายงานครูผู้สอนและครูประจำชั้นระดับอนุบาล  (อ่าน 497 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
หน้าที่ตามขอบข่ายงานครูผู้สอนและครูประจำชั้นระดับอนุบาล

           1) ควบคุมดูแลนักเรียนในการแสดงความเคารพ การรับการทำความเคารพของนักเรียน และตักเตือนในกรณีที่นักเรียนละเลย
           2) ดูแลการเดินแถวไปเรียนในชั่วโมงพิเศษหรือกิจกรรมใดๆ เน้นระเบียบแถว
           3) กำชับนักเรียนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพและมีหางเสียงทุกครั้ง
           4) เข้าแถวในตอนเช้าโดยทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รับฟังการอบรมของครูเวรประจำวัน
           5) จัดเตรียมอาหารและดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
           6) ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเวลาเช้า ในห้องเรียนและก่อนกลับบ้าน
           7) ดูแลความสะอาดภายในห้องเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           8) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
           9) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน
           10) บันทึกคะแนนผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน
           11) ประเมินพัฒนาการสติปัญญา ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2
           12) จัดทำแฟ้มสะสมงานและแบบประเมินแฟ้มของนักเรียน
           13) คัดกรองนักเรียนเบื้องต้นทุกเช้า หากพบว่าป่วยให้แจ้งหัวหน้าแผนกอนุบาล
           14) วิจัยในชั้นเรียนและสรุปผลการวิจัยเสนอผู้บริหารภาคเรียนละ 1 เรื่อง
           15) ประเมินร้านอาหารและอาหารที่นักเรียนรับประทานทุกวัน
           16) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย