ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าที่ตามขอบข่ายงานบรรณารักษ์  (อ่าน 567 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
หน้าที่ตามขอบข่ายงานบรรณารักษ์

           1) งานทะเบียนสมาชิก รับสมัคร และต่ออายุในระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
           2) งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
           3) งานบริการหนังสือจอง และยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
           4) งานตรวจสอบการค้างส่ง ค่าปรับ และรับแจ้งหนังสือหายของสมาชิก
           5) งานติดตามและตรวจสอบหนังสือค้างส่ง
           6) งานจัดเก็บและรวบรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของห้องสมุด
           7) งานแนะนำการใช้ห้องสมุด แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
           8) งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
           9) งานบริการโสตทัศนวัสดุ
           10) งานประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการตามวันสำคัญ
           11) งานจัดเก็บสถิติการใช้บริการด้านต่างๆ ของห้องสมุด และติดต่อสอบถามผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ
           12) งานคัดเลือกและจัดหา จัดซื้อ ต่ออายุ สมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
           13) งานลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบันที่บอกรับและได้เปล่า
           14) งานนำสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับปัจจุบันออกให้บริการ
           15) งานจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับย้อนหลัง เพื่อรวบรวมให้บริการเป็นฉบับล่วงเวลา คัดเลือกบทความทางวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับย้อนหลัง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร / กฤตภาค แบบ Full text
           16) ลงรายงานข้อมูลดรรชนีวารสาร / กฤตภาค ทั้งเก่าและใหม่
           17) ตรวจสอบแก้ไขดรรชนีวารสาร / กฤตภาค ทั้งเก่าและใหม่
           18) ให้บริการยืม – คืน สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบันและย้อนหลังแก่ครู บุคลากรและนักเรียน
           19) แนะนำวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่
           20) งานบริการ บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร เพื่อเผยแพร่บทความที่น่าสนใจ บนเว็บไซต์
           21) เก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลาทุกวัน และทุกเดือน
           22) เก็บสถิติผู้ยืมสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลา ทุกวัน
           23) ดูแลความเรียบร้อยของชั้นเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน และล่วงเวลา
           24) สำรวจ จำหน่ายวารสาร และหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
           25) ควบคุมดูแลงานสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลาให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
           26) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย