ผู้เขียน หัวข้อ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว  (อ่าน 412 ครั้ง)

Mimo

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 156
    • ดูรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา

พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะหนึ่งเดียวในโลกที่จัดแสดง ผลงานศิลปะในขวดแก้ว ที่มีการจำลองสถาปัตยกรรม ที่ทรงคุณค่า และมีชื่อเสียงของ โลกไว้ในขวดแก้วหลายขนาด หลายรูปทรง ก่อตั้งโดย Mr.Peter Bij Delej ศิลปินชาว ฮอลแลนด ์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 และได้มอบให้คุณประไพศรี ไทพาณิชย์ ศิษย์เพียงคนเดียว ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภายในพิพิธภัณฑ์ ท่านจะได้ชม และเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม ของชนชาติต่างๆในโลก ผ่านงานศิลปะในขวดแก้ว อันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการคีบ ชิ้นส่วน ผ่านปากขวดที่มีขนาดเล็กมาก เข้าไปประกอบเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในขวดแก้วใสหลากหลายขนาด และรูปทรง อย่างน่ามหัศจรรย์ มากกว่า 300 ผลงาน

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงผลงานออกเป็น 3 ห้องคือ
ห้องที่ 1 “ห้องอาเซี่ยน”

ชมและเรียนรู้เสาหลักที่ 3 ของประชาคมอาเซี่ยน นั่นคือด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งจัด แสดงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง ดอกไม้ประจำชาติ การแต่งกายประจำชาติ ของ สมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ เป็นห้องนิทรรศการใหม่ล่าสุด ที่คุณประไพศรี ใช้เวลา ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลา 3 ปีเศษ โดยเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน และยังทยอยสร้างผลงานห้องนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซี่ยน ในปี พ.ศ. 2558

ห้องที่ 2 “ห้องศาสนาและความเชื่อ”
เป็นการจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เป็นการจัดแสดงผลงานที่ เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา, สถานที่สำคัญของศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ อาทิเช่น พระพุทธรูปยืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปิรามิดเก่าแก่ ของประเทศอียิปต์ มหาวิหารเซนต์เบซิลประเทศรัสเซีย โบสถ์เก่าแก่ของประเทศ อังกฤษ เป็นต้น

ห้องที่ 3 “ห้อง Masterpiece”
เป็นห้องที่จัดแสดงผลงานที่จำลองสถานที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงของโลก มาไว้ในขวดแก้ว ขนาดใหญ่ ที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1
8 เดือน จนถึง 1 ปี เช่น ปราสาทเก่าแก่บนหน้าผาสูงในประเทศอังกฤษ กังหันลมประ เทศเนเธอแลนด ์ หอวิฑูรย์ทัศนาในพระราชวังบางปะอิน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดชลบุรี หอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กิจกรรมต่างๆ
นอกจากการเยี่ยมชมผลงานศิลปะในขวดแก้วหนึ่งเดียวในโลกแล้ว นักท่องเที่ยว ยังสามารถเรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว จากอาจารย์ประไพศรี ไทพาณิชย์ เจ้าของผลงานโดยตรง ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ก็จะได้ผลงานศิลปะใน ขวดแก้วกลับไปเป็นที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้ว พัทยา แห่งเดียวในโลกที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่มีการจำลองสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลกไว้ในขวดแก้วใสหลายรูปทรง หลายขนาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จัดแสดงศิลปที่มีการจำลองสถานที่สำคัญ และสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เก๋งจีน บ้านทรงไทย กังหันลม วัดอรุณราชวราราม พระพุทธรูป ฯลฯไว้ภายในขวดแก้วใสหลากหลายรูปทรงด้วยกัน ซึ่งแต่ละงานบ่งบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีต ประเพณี วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของแต่ละชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
 
จากผลงานการสร้างสรรค์ของมิสเตอร์ ปีเตอร์ เบย์ เดอเลย์ (Mr.Pieter Bij DeLeij) นักทำศิลปะในขวดแก้วชาว Holland ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อปี 2538 และ คุณประไพศรีไทพาณิชย์ ศิลปินร่วมสมัยจังหวัดชลบุรี สุภาพสตรีชาวไทย ศิษย์เพียงคนเดียวที่เป็น ผู้สืบทอด และเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะในขวดแก้วยุคใหม่ ได้ย้ายสถานที่จัดแสดงมาอยู่ที่ The Kingston Park ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งบันเทิงศึกษาครบวงจรแห่งแรกในเมืองพัทยา

อ้างอิง http://ipattaya.co/