ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2413 งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  (อ่าน 502 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
3101-2413 งานเครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
(Handling and Transportation of Agricultural Products Practice)


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของกระบวนการขนถ่ายผลิตผลเกษตรแบบต่าง ๆ
2. เลือก วิธีการขนส่ง ให้เหมาะสมและเป็นไปตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก
3. รู้วิธีป้องกันการสูญเสียจากการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขนถ่ายผลิตผลเกษตรแบบต่าง ๆ
2 เลือก วิธีการขนส่ง ให้เหมาะสมและเป็นไปตาม พรบ.ขนส่งทางบก
3. วางแผนบริหารจัดการกระบวนการขนถ่ายผลิตผลเกษตร

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขนถ่าย และการขนส่งผลิตผลเกษตร การขนถ่ายทาง
กล การขนถ่ายด้วยลม การขนถ่ายด้วยแรงโน้มถ่วง วิธีการขนส่ง พรบ.ขนส่งทางบก การทดลองหาสาเหตุและการป้องกัน การสูญเสียจากการขนส่ง