ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2412 การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร (Agricultural Products Storage)  (อ่าน 383 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
3101-2412 การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร (Agricultural Products Storage)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่างๆ
2. เลือกวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่างๆ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ
2 เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เก็บรักษาโดยใช้ ความชื้นและอุณหภูมิ ขี้ผึ้ง ฉายรังสีชีวเคมี อบแห้งดอง แช่อิ่ม ทำเค็ม การเลือกใช้ภาชนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงเรือน และการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร