ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร (Agricultural Machinery Problem Solving Prac  (อ่าน 417 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
3101-2408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร (Agricultural Machinery Problem Solving Practice)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่องทดสอบ วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องกลเกษตร
2. ใช้เครื่องทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องกลเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบำรุงรักษาเครื่องกลเกษตร
2. บริการและบำรุงรักษาเครื่องกลเกษตรตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่องกลเกษตรตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน ตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องกลเกษตรโดยเน้นการใช้
เครื่องทดสอบและเครื่องมือกลการผลิต การวางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานเกี่ยวกับงานซ่อมและผลิต
เครื่องกลเกษตร