ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2403 เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Machinery)  (อ่าน 331 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
3101-2403 เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Machinery)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่วน การทำงานของเครื่องปลูก เครื่องมือบำรุงรักษาพืช
2. เลือกใช้ ปรับแต่ง แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปลูก เครื่องมือบำรุงรักษาพืช
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือและประเมินผลการทำงานของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มแต่ละชนิด
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว
2. บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่วน การทำงาน ของเครื่องมือ เครื่องปลูก เครื่องมือบำรุงรักษา
พืช เลือกใช้ ปรับแต่ง ประยุกต์ใช้ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องมือและประเมินผลการทำงานของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มแต่
ละชนิด