ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2401 งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน (Primary Tillage Machinery Practice)  (อ่าน 394 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
3101-2401 งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน (Primary Tillage Machinery Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. เข้าใจการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ใช้งาน ปรับตั้ง และทดสอบแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
4. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. บริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญ ชิ้นส่วน การใช้งาน ปรับตั้ง ทดสอบ บำรุงรักษา
และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องจักรกลเตรียมดิน