ผู้เขียน หัวข้อ: 3101-2315 งานบุคคลประจำเรือ (Seamanship Practice)  (อ่าน 516 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1447
    • ดูรายละเอียด
3101-2315 งานบุคคลประจำเรือ (Seamanship Practice)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนประจำเรือการช่วยชีวิตการดับไฟการดำรงชีพและการปฐมพยาบาลใน
ทะเล
3. ดำรงชีวิตและปฏิบัติงานในเรือยามปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ในหลักการของกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
2. จัดระบบการป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภัยการช่วยชีวิตการดำรงชีวิตและการปฐมพยาบาลในทะเล
3. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลประจำเรือในตำแหน่งต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเดินเรือกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
ไฟและการดับไฟการช่วยชีวิตการดำรงชีพและการปฐมพยาบาลในทะเลอัตรากำลังพลในเรือหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคนประจำเรือในตำแหน่งต่างๆ