ผู้เขียน หัวข้อ: ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (อ่าน 352 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
สาขาวิชากายภาพบำบัด
1) กายภาพบำบัดบัณฑิต กภ.บ.   1)Bachelor of Physical Therapy   B.PT.
2) กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต กภ.ม.   2)Master of Physical Therapy   M.PT.
3) กายภาพบำบัดดุษฎีบัณฑิต กภ.ด.   3)Doctor of Physical Therapy   D.PT.

สาขาวิชาการบัญชี
1) บัญชีบัณฑิต บช.บ.   1)Bachelor of Accountancy   B.Acc.
2) บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม.   2)Master of Accountancy   M.Acc.
3) บัญชีดุษฎีบัณฑิต บช.ด.   3)Doctor of Accountancy   D.Acc.

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   
1) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต พท.บ.    1)Bachelor of Thai Traditional Medicine B.TM.
2) การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต พท.ม.   2)Master of Thai Traditional Medicine   M.TM.
3) การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต พท.ด.   3)Doctor of Thai Traditional Medicine   D.TM.

และ
1) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต พทป.บ.    1)Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine B.ATM.         
2) การแพทย์แผนไทยประยุกต์ พทป.ม.   2)Master of Applied Thai Traditional Medicine   M.ATM.
3) การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต  พทป.ด.   3)Doctor of Applied Thai Traditional Medicine   D.ATM.

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
1)  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ.    1)  Doctor of Dental Surgery D.D.S.

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1)  เทคนิคการแพทยบัณฑิต ทพ.บ. 1)  Bachelor of Medical Technology B.MT.
2)  เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ทพ.ม. 2)  Master of Medial Technology M.MT.
3)  เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต ทพ.ด.  3)  Doctor of Medical  Technology D.MT.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11/12/16 โดย administrator »