ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดช่องหาครูสายวิทย์ สอนสเต็ม  (อ่าน 785 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1447
    • ดูรายละเอียด


นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคุรุสภา และสภาการศึกษา (สกศ.) ถึงนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดสะเต็มให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งทำให้พบปัญหาว่า ศธ.ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะเข้ามาสอนในวิชาที่รองรับแนวคิดสะเต็ม

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี สามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยด้วยเช่นเดียวกับผู้ที่จบทางด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ โดยมอบหมายให้ ก.ค.ศ.ไปปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู ส่วนคุรุสภาให้ปรับปรุงการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปสำรวจความต้องการครูในแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติและเร่งให้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวทันการสอบครูผู้ช่วยในเดือนตุลาคมนี้

รองปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า เมื่อเปิดทางให้ผู้ไม่ได้จบสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สามารถสอบครูผู้ช่วยได้แล้ว ระหว่างที่สอนก็จะการฝึกทักษะจิตวิทยาของความเป็นครู รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งให้มีการทดสอบเทรนนิ่งออนเดอะจ๊อบ หากภายใน 2 ปีครูสามารถผ่าน 9 มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด คุรุสภาก็จะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ แต่หากไม่ผ่านก็สามารถต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวได้ 3 ครั้ง ขณะเดียวกันจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มีการสำรวจมีการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนใน 3 สาขาวิชาดังกล่าวว่าจำนวนเท่าใด และเจาะในกลุ่มผู้ที่กำลังจะจบภายในปีนี้ด้วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับสมัครครูผู้ช่วยต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพูดถึงการปรับค่าตอบแทนของครูให้สูงขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่เก่งได้มาเป็นครูมากขึ้น แต่ก็มีผู้เสนอว่าปัจจุบันเงินเดือนครูบรรจุใหม่ก็อยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่จบจาก 3 สาขา ไม่ได้เรียนในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ดังนั้นการออกข้อสอบรับครูผู้ช่วยจะต้องมีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน ไม่ใช่เปิดช่องให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามา เพราะผู้ที่เรียนสายครูต่างก็ใช้ระยะเวลาเรียนมาหลายปี ดังนั้นจะต้องไม่ปิดโอกาสของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.

ที่มา ไทยโพสท์