CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
ชัวร์ก่อนแชร์ : ใส่แว่นไม่ตรงค่าสายตาทำให้วูบ จริงหรือ?

เนื้อหาสาระ

บนสังคมออนไลน์แชร์เตือนว่า การใส่แว่นที่ไม่ตรงกับค่าสายตาของตัวเอง ทำให้วูบได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

ก็ติดตามดูก็แล้วกัน เงื่อนไขมันมีเยอะ


วันที่นำเข้า : 2019-03-23

เปิด : 76 ครั้ง