CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
ชัวร์ก่อนแชร์ : คลิปเทคนิคบริหารดวงตาใช้ได้ จริงหรือ ? สรุปว่า จริงแค่บางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

เนื้อหาสาระ

บนสังคมออนไลน์แชร์ว่า เทคนิคบริหารดวงตา ช่วยเรื่องสายตา ตาฝ้าฟาง ขยะลอยในตา คลายความเมื่อยล้าได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

กระตุ้นประสาทให้คลายเครียด คลายเมื่อย ก็ใช้ได้ แต่อย่างอื่น เขายังไม่ได้รับรองอะไร


วันที่นำเข้า : 2019-03-23

เปิด : 13 ครั้ง