CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
เทคนิคการทำน้ำแตกกระจายจากผลไม้ ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

เนื้อหาสาระ

เทคนิคการทำน้ำแตกกระจายจากผลไม้ ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 2/2559 จัดทำโดย นางสาวกัลยา ใจบุญ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สอน อาจารย์เอกเทศ แสงลับ

เป็นอีกเทคนิคที่น่าคิดตาม และสามารถทำตามได้ง่าย


วันที่นำเข้า : 2019-02-18

เปิด : 98 ครั้ง