CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
ทำอย่างไร...ให้อาชีวะทวิภาคีแพร่หลาย?

เนื้อหาสาระ

ทำอย่างไร...ให้อาชีวะทวิภาคีแพร่หลาย?

อาชีวะ ยังไม่ได้เป็นที่นิยมของคนไทย ด้วยภาพลักษณ์ที่ยังไม่ค่อยอยากให้ลูกหลายไทยเรียน

แต่อาชีวะ ในความเป็นจริง หคือแหล่งผลิตแรงงานคุณภาพ ฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพมากกว่าสายสามัญ

และจะดียิ่งกว่า หากเป็นอาชีวะ แบบทวิภาคี

เพราะทวิภาคี เป็นการเรียนแบบเรียนไปด้วย ฝึกงานไปด้วย ในสถานประกอบการจริง

 


วันที่นำเข้า : 2018-11-22

เปิด : 264 ครั้ง