CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
อาชีวะ...รีแบรนดิ้งอย่างไรให้ได้ผล?

เนื้อหาสาระ

อาชีวะ...รีแบรนดิ้งอย่างไรให้ได้ผล?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อพูดถึงอาชีวะ ภาพที่ปรากฎขึ้นคงหนีไม่พ้นเรื่องทะเลาะวิวาทและคนเรียนน้อย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการประชารัฐมีความพยายามในการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาใหม่เพื่อดึงดูดเยาวชนให้เข้าเรียนในอาชีวศึกษา แต่ต้นตอของปัญหากลับไม่ใช่จำนวนคนที่เรียนน้อย แต่เป็นเรียนแล้วได้อะไร สามารถประกอบอาชีพได้หรือไม่ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของระบบอาชีวศึกษาที่ยังแก้ไม่ตรงจุด

เรียนอาชีวะดีอย่างไร

 • 1. เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยมีรายได้ระหว่างเรียน

  ไม่ต้องรอเรียนถึงมหาวิทยาลัยก็ได้ฝึกงานก่อนใคร เพราะสายอาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ทุกหลักสูตรจึงมีการฝึกงานเพื่อสร้าง ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตั้งแต่ยังเรียนอยู่ รวมแล้วกว่า 300 ชั่วโมง การฝึกงานของสายอาชีพถือว่าเป็นการฝึกงานจริงๆ ได้หยิบจับอุปกรณ์ สร้างผลงาน เรียนรู้กระบวนการในแวดวงวิชาชีพนั้นๆ ไม่ใช่เพียงการอ่านตำรา นักเรียนอาชีวะจึงได้เรียนไปด้วย ได้ฝึกงานไปด้วย แถมยังได้ใช้ทักษะความรู้หารายได้ด้วยตัวเอง แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้อีกด้วย

 • 2. มีวิชาชีพติดตัวไม่ตกงานแน่นอน

  กว่า 300 ชั่วโมงที่ได้ฝึกงานในสายวิชาชีพของตัวเอง ก็ถือเป็นการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ จนมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ตอนเรียน ทำให้มี วิชาชีพติดตัว จบมาสามารถทำงานได้ทันที เพราะสามารถใช้วุฒิ ปวช.3 ในการสมัครงานได้เลย แถมยังมีงานรองรับอยู่เพียบ เรียกว่าบางทีไม่ต้องเดินหางานก็มีคนจองตัวทำงานทันที

  ฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆ จนเชี่ยวชาญ สบโอกาสก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการก็ยังได้ ที่ผ่านมามีรุ่นพี่อาชีวะหลายคนสร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้สายอาชีวะจนเป็นนักธุรกิจ 100 ล้านมาแล้ว

 • 3. หลักสูตรวิชาชีพเยอะกว่าที่คิด

  อาชีวะไม่ได้มีแค่ช่างกลสาขาเดียว แต่ยังมีช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ เรียกว่าทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับฝีมือช่างมีเปิดสอนทั้งหมด เลือกเรียนได้ตามความสนใจ เห็นไหมว่ามีการแยกตรงตามความต้องการ ตามความถนัดของตัวเอง จบมาทำงานสายนั้นๆ ได้ทันที ต่างจากสายสามัญที่ต้องเรียนวิชาการ 3 ปี ถึงจะไปเรียนต่อสายที่ต้องการในมหาวิทยาลัยได้

 • 4. “ฝีมือชน” เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ

  พูดได้เต็มปากว่าตำแหน่งงานตอนนี้ ขาดแคลนช่างฝีมือจำนวนมากเพราะคนที่จบสายสามัญหรือปริญญาตรีมา แม้จะมีความรู้เฉพาะทางแต่ยังขาดทักษะ ในการทำงานจริง เมื่อเข้ามาทำงานต้องใช้เวลาในการเรียนงานหลายเดือนจึงจะเริ่มมีประสบการณ์ ต่างจากสายอาชีวะที่มีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพนั้นมาแล้วจึงเริ่มงานได้ทันที สังเกตได้จากการรับสมัครงานในตำแหน่งสายเทคนิคเกือบทุกบริษัท มักจะรับผู้มีประสบการณ์ หรือ วุฒิ ปวช. / ปวส. อยู่ในประกาศ รับสมัครงานทุกครั้งด้วยเสมอ

  นอกจากนี้ช่างฝีมือไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ เพราะเป็นช่างที่มีฝีมือชำนาญ และละเอียดรอบคอบ ยิ่งเป็นผลดีต่อเมื่อประเทศ ไทยที่ก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะสามารถโกอินเตอร์ไปทำงานที่ต่างประเทศได้ ที่สำคัญแทบไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรายได้เลย ยิ่งมี ประสบการณ์รายได้ก็สูงตาม

 • 5. จะเรียนต่อ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ก็ได้

  เมื่อจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. แล้ว สามารถเลือกเรียนต่อได้ตามความสนใจ หากต้องการพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นก็เลือกเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. หรือ ถ้าอยากเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาก็สามารถสอบเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน เพราะปัจจุบันหลาย สถาบันเปิดรับวุฒิ ปวช. เข้าเรียนต่อปริญญาตรีได้ เช่น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เกษตรศาสตร์ เป็นต้น เข้าเรียนได้ทั้งหลักสูตรปกติ 4 ปี หรือ เรียน ปวส. 2 ปี + หลักสูตรต่อเนื่องอีก 2 ปีก็ได้ ซึ่งนักเรียนอาชีวะจะได้เปรียบในด้านการปฏิบัติ เรียกว่าได้ฝึกทักษะกันมาจนชำนาญ การเรียนต่อเฉพาะทางในมหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่เรื่องยาก

 • 6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการเรียนอาชีวะอย่างจริงจัง

  เพราะรัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่าอาชีวะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกือบทุกๆ ด้าน แต่ในตลาดแรงงานจริงกลับขาดแคลนอย่างหนัก และมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆ ไปอีก ถ้าเด็กรุ่นใหม่ยังไม่หยุดค่านิยมว่าต้องเรียนสายสามัญเท่านั้นถึงจะดี! ทำให้ในระยะหลังมานี้ รัฐบาลหันมาให้การส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ

  นอกจากภาครัฐแล้ว ยังมีภาคเอกชนที่สนับสนุนให้เด็กไทยหันมาสนใจสายอาชีวศึกษา เช่น มูลนิธิเอสซีจี มีการมอบทุนการศึกษา “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” เป็นทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนจบ ปวส. ให้กับน้องๆ ม.3 ที่สนใจเรียนสายอาชีพและสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะมีการมอบทุนนี้ให้เป็นประจำทุกปี

 

วันที่นำเข้า : 2018-11-22

เปิด : 192 ครั้ง