โลโก้

กรอกข้อมูลตรงนี้ เพื่อค้นหา >>
Englisg Conversation : On the road คำศัพท์ หรือประโยคที่จะต้องพบอก เมื่อใช้รถ ใช้ถนน
English conversation : on the train การทางทางรถไฟ
English conversation : at the sea การเดินทาง ทางเรือ และการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษา
English conversation : IN THE AIR การเดิทางด้วยเครื่องบิน
English Conversation : Game คำศัพท์เกี่ยวกับการเล่นเกมส์ต่างๆ หรือกีฬา
English Conversation : On telephone
English Conversation
English conversation Time, Dates The Weather, The Seasons
Understanding, Numbers, Age ความเข้าใจ ตัวเลข อายุ
Conversation English : Greeting and introduce yourself
หลักการใช้ภาษา ตอน 5
ภาษาไทย ตอน หลักการใช้ภาษา ตอน 4
ภาษาไทย ตอน หลักการใช้ภาษา ตอน 3
หลักการใช้ภาษา ตอน 2
หลักการใช้ภาษา ตอน 1

Total 225 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next »

พัฒนาโดย นายจรัญญ์ ตะวงษา โทร 091-004-8076
ALL RIGHT RESERVED BY SAIKRU.COM